Kancelaria Adwokacka
Adwokat
Monika Lenczewska


Cendant arma togae. - Niech oręż ustąpi przed togą. (Cyceron, O powinnościach 1, 22)
Consensus facit legem. - Zgoda tworzy prawo.